Omne vivum ex ovo. Vše živé pochází z vejce. latinské přísloví

Akční produkty u nichž byla po dobu trvání akce snížena prodejní cena.

Akční produkt Akční produkt