Fugit irreparabile tempus. Čas nenávratně letí. latinské přísloví